1 december 2010

de kans is minder dan 0,00% en dan toch!


vanavond kreeg ik eindelijk het aangekondigde telefoontje van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het was een landelijke bela actie waarbij een slecht paar honderd Nederlanders gevraagd worden naar hun gevoel omtrent veiligheid in hun buurt. Leuk toch, mag ik mijn mening ook nog eens geven. En ja... ik voel mij best wel veilig en vindt dat de politie voldoende aanwezig is en volgens mij ook adekwaat optreed, al naar gelang van de aard van deze wijk. Maar daar wil ik het helemaal niet over hebben...

Het was voor mij de eerste keer dat ik aan een telefoninsch onderzoek van het CBS mee deed. En de kans dat je met ooit met een onderzoek mee mag doen is relatief erg groot, namenlijk 1 en ook wel geteld, éénmaal in je leven. Dat was voor mij een grote schok op zich, ik ging er altijd van uit dat voor bijvoorbeeld trend analyses of een onderzoek naar het vertrouwen in de Nederlandse economie, dat daar duizenden mensen voor benaderd werden... Nee dus, de grootste onderzoeken schijnen slechts rond de 1200 pogingen te bestaan.

Stel:
voor een redelijk onderzoek, met 500 respondenten... en kiezen uit een poel van ruim 10 miljoen volwassene, dan duurt het dus 20 duizend onderzoeken voordat iemand een tweede keer gevraagd wordt (toch) ?
het Bureau doet elke dag een ondezoek (dat lijkt me erg weinig) - dat is dus ruw weg 250 per jaar (dat zijn er best veel), dan nog duurt het 80 jaar voordat je aan het eind van je poel bent

De kans dat je dus twee keer aan een onderzoek mag meedoen is dus al super klein!

Wat overkomt mij nu... en dus het Bureau...

Ik mag aan twee onderzoeken mee doen! Ook nog een over economie. Ik kreeg in één week tijd twee uitnodigingen van het CBS om aan een onderzoek mee te doen. Niet alleen een erg kleine kans dat je aan twee onderzoeken mag mee doen... nee, om de heren en dames statistischie het leven moeilijk te maken wordt die kans nog eens met een factor 3000 verkleind, het aantal te verwachte levensweken na je 15e

Goed, die kans is dus NUL - en dat mag mij dan overkomen! Joepie

21 november 2010

Wedervragen op het Wiskunde Forum

Hèt grote nadeel van het WiskundeForum is dat er géén directe een−op−een interactie plaats vindt − dat is niet bedoeld als kritiek maar een gegeven voor 'online teaching'. Bij een−op−een directe interactie kun je aan intonatie in de bewoording, de mimiek en andere lichaams kenmerken zien wat er voor een deel in de denkwereld afspeelt. Op het moment dat je vraagtekens ziet verschijnen weet je dat de communicatie niet geheel duidelijk is en op zo'n moment kun je direct reageren en de boodschap verduidelijken en het denkproces bijsturen zodat de andere partij weet waar hij/zij heen zou moeten.

Ik vindt het dus heel belangrijk dat die communicatie soepel verloopt en daarom zal ik in mijn posts ook meestal proberen kort terug te grijpen op veronderstelde voorkennis en een heel korte uitleg geven over een gelijksoortig probleem.

In de benadering van de hexadecimale getallen mag ik veronderstellen dat iemand weet hoe het 10−tallig stelsel in elkaar zit, bouw het kort uit naar binair en octaal en breng het terug naar hexadecimaal en laat dan de vraagsteller zelf weer puzzelen.

Het activeren van voorkennis is een kunde; iedereen heeft een andere bagage wat betreft die voorkennis en die is soms heel breed en oppervlakkig. Het is erg vervelend als je met een wedervraag komt waarbij niet geheel duidelijk is welk deel van die voorkennis aangesproken moet worden.

Graag verneem ik goede tips en adviezen met betrekking tot het verbeteren van de wijze waarop 'wij' als beantwoorders 'onze' vraagstellers van dienst kunnen zijn.

m.vr.gr.

2 oktober 2010

New TeacherEen oude Apple commercial in de serie van "The power to be your best".

Het is wel lief om te zien hoe het meiske zich laat verbazen als een zojuist ingescande afbeelding van een foto in de 'Mona Lisa' wordt geschoven. Dat was toen, maar vandaag de dag doen we toch nog steeds hetzelfde op onze iPhone.

Maar goed, wat mij even raakte was:
"There is a special power that can bring students and teachers closer together..."

en daar mogen we als docent af en toe best wel even aan herinnerd worden

15 september 2010

ICT hulpmiddelen


Voor mijn opleiding bij Christelijke Hogeschool Windesheim moet ik een aantal opdrachten uitvoeren voor de module ENWI-ICT1. Het gaat om een eenvoudige Excel opgave en het maken van een fatsoenlijk ogend Word document met wat wiskundige formules er in.

Degene die mij een beetje kennen weten dat dàt er bij mij niet in gaat. Zodra er Micro$oft aan te pas komt is het per definite fout, ja, meneer van Hoesel is een echte (kritische) Apple aanhanger. Er komt géén Micro$oft op mijn computer - en ook geen Flash! Waarom zou ik? Er zijn voldoende alternatieven om uit te kiezen, onder andere iWork met prachtige paketten als Pages, Numbers en Keynote.

Ik vind het dan ook héél storend dat een opleidingsinstituut het digitale formaat voorschrijft waarin het gemaakt moet worden. Gaan ze ook voorschrijven of ik het met een Parker-pen schrijf of met een Waterman, links of rechts (on-)handing. Het gaat toch om het resultaat ?

Als het niet om het resultaat gaat, maar om vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van ICT-hulpmiddelen binnen het vak als docent-wiskunde, dan is ook dan nog de vraag of het per-sé op een Windhoos-bak moet... Lesmateriaal ontwikkelen doe ik veel liever, beter, sneller en creatiever op mijn iMac. En het argument dat de leerlingen op een PC werken en niet op een Mac is ook zeker niet steekhoudend.

Op steeds meer scholen duiken de iMac-jes op en als een school een pedagogisch/didactisch verantwoorde keuze maak omtrent een laptop, dan is de keus ook een MacBook - en géén PC ding.

Windesheim School of Education... wordt eens wakker!

12 september 2010

√(½π)÷e² ≥ 2∙μ


Ja, dit is waarschijnlijk een blog met de meest waanzinnige titel ooit. En waarschijnlijk is het nog grote onzin ook. Maar daar gaat het dus niet over, het gaat wel over het feit dat ik nu eindelijk in staat ben om snel eenvoudige formules te typen.

Voor de meesten zal het maken van correcte formules allemaal worst zijn, maar voor wiskundigen geldt dat ze het er correct uit willen laten zien. Als je naar een willekeurig wiskunde boek kijkt dan zijn daar een aantal zaken die op zouden moeten vallen.
  • variabelen zijn cursief
  • rekenkundige bewerkingen hebben relatief grote symbolen
  • machten worden weergegeven als kleinere tekens in een soort 'super' schrift
  • Er zijn allerlei symbooltjes die allen een speciefieke betekenins hebben
Voor het betere werk heb ik inmiddels LaTeX-it gevonden, een pracht van een opmaak gereedschap. Voor het eenvoudige formule werk zoals f(x)=½x³-2x²+6 [LaTeX] f(x)=\frac{1}{2}x^3-2x^2+6[/LaTeX] of sin(π-α) [\sin ( \pi -\alfa )[/LaTeX]
is dat vaak helemaal niet nodig en soms kan het ook niet eens worden gebruikt. Op mijn iMac toets ik [Alt]-[v] en ik krijg mijn √ wortel-teken en dan zijn er nog wel een paar toetscombinaties. Daar kan ik toch helemaal niet mee uit de voeten, menig ander ook niet.

Dus meneer van Hoesel wordt muzikaal en gaat met Joekelille spelen. Na anderhalve dag komt er dan ook een hele mooie compositie uit: Een alternatieve toetsenbord indeling die, naast alle normale en accent letters ook de meest voorkomende wiskundig symbolen huisvest. Met één klik op het 'rood-wit-blauwe' vlaggetje boven aan mijn beedlscherm schakel ik over van 'nederlands' naar 'wiskunde' en componeer ik de meeste wiskundige expressies, zonder ooit uit te hoeven wijken naar een LaTeX editor. Zo typ ik gemakkelijk algebraïsche uitdrukkingen zoals de propositie P⊻Q ⇔ (P⋁Q)⋀¬(P⋀Q) of een bewering over meetkundige figuren zoals: "in ▵ABC geldt ∠A+∠B+∠C = 180°".
Eén van de mooie opties (vandaar de 'option'-toets, of ook wel Alt) is de toets combinatie Alt-/. Noem hem maar de 'niet'-toets van 'niet-gelijk' of 'niet-element-van' of 'er-is-niet'. De toets combinatie zorgt dus voor de wiskundige symbolen met de schuine streep er door. Een 'niet-groter-dan' is dus een 'groter-dan' voorafgegaan door de 'niet'-toets. In de praktijk: [ALT][/]+[Shift][.] (let wel, het 'groter-dan' zit boven de punt. of en

Ik zal me nog eens gaan beraden of ik dit ook voor een PC ga doen.

9 september 2010

Terug van 'weg geweest'

Al geruime tijd ben ik aan het stoeien met de gedachte om mijn eigen web-site op te zetten. Dat kost veel tijd en moeite, vooral de wijze waarop ik het hebben wil... En zoals gewoonlijk is dat eigenlijk altijd teveel, te groots, te complex en blijft het dus bij jaren puzzelen, denken, kleine probeerseltjes en zo meer.
Eén van de zaken die er op zouden moeten komen is natuurlijk een blog. Niet dat het iemand uit zal maken wat er op staat maar dat boeit mij op dit moment even niet. Deze blog zou onder andere een verslag zijn van mijn vele ervarigen die ik opdoe als ik op onderzoeks pad ben. En ik heb ondertussen al heel veel onderzocht, allemaal bagage die ik mee neem in mijn leven.
Zo, wat heb ik zoal afgelopen weken onderzocht
  • PDF bestanden dynamisch genereren
  • JavaScript routines zoals jsMath voor het mooi weergeven van complexe wiskundige formules
  • PHP - maar dat was voor een heel ander projekt
  • Moodle - daar moet ik nog eens verder in duiken, en hopelijk komt versie 2.0 spoedig
En dan nog wat andere zaken die afgelopen week weer zijn begonnen: Studie

Ik zal toch wat vaker hier terug moeten komen, merk ik want het is allemaal teveel om op te noemen. Ik zal het dus in kleine stapjes moeten doen. Het is jammer dat ik het na mijn voorjaarsvakantie in 2007 niet meer heb opgepakt, er zijn zo veel leuke en mooie dingen gebeurt op school en in mijn studie... Nou ja, toch maar proberen dan!

Gevorderd Lid


Yay! ik ben bevorderd van 'vast lid' naar 'Gevorderd' met mijn 100ste post op het WiskundForum.nl. Een verzoek om TapaTalk op het forum te plaatsen. Ik heb nu 2 pie-tjes achter mijn naam

4 mei 2010

LaTeX-it


Op de Mac heb je hele mooie software draaien, zoals Pages of KeyNote. Het vervelende is echter dat voor het opmaken van wiskundige formules deze programma's niet geschikt zijn (evenmin de MircorSoft Office programma's). Je kunt wel gebruik maken van andere programma's zoals MathType van Design Science. Helaas kost het pakketje slechts $97 en dat terwijl je iWork kunt kopen voor $79 - niet geheel in verhouding leek mij.
Dus ik ga opzoek naar een alternatief en kom uit op LaTeX-it... niet voor de zwakken van hart! LaTeX-it is een klein programmatje dat het mogelijk maakt om wiskundige formules te 'typesetten'. Dat doet het door gebruik te maken van de TeX bibliotheek... ruim 1Gig groot en ontzettend mooi en intelligent. Maar over TeX een andere keer.
Met LaTeX-it kun je echt waanzinnig mooie formules plaatsen in je Pages document. Je moet wel even leren hoe dat gaat, er is géén mooie editor aanwezig maar als je de commando's kent zoals \frac{…}{…} voor een breuk en \sin voor de sinus, dan kom je al een heel eind. Als je dan klaar bent, dan komt de formul als een PDF geïmporteerd in je Pages opmaak, en als het kan in het zelfde lettertype. Dubbel klik je op de formule, dan kom je weer terug in LaTeX-it en kun je aanpassingen maken.

Je kunt LaTeX-it hier vinden - gratis, maar Pierre vind het niet erg om donaties te krijgen

20 april 2010

Wiskunde Forum . nl

Welkom...

oké, ik heb mijzelf aangemeld als lid van het WiskundeForum.nl - ik merk wel wat er van terecht komt

Ik werd hiervan lid omdat het mij een goede manier lijkt om in contact te blijven met het vak als docent wiskunde. De vragen die hier gesteld worden zijn van verschillende aard. Soms van academisch niveau of over software waar ik niks van weet, regelmatig zijn de vragen op VWO-boven bouw niveau en niet zelden op het niveau van VMBO-onderbouw.
Het is vooral een uitdaging om op de juiste manier te reageren, de vraag stelling juist aan te voelen en dan een passend antwoord te geven, een uitdagend antwoord dat de vraagsteller activeert zelf met de uit eindelijke oplossing te komen voor zijn of haar probleem.

Dit wordt vast heel leuk!